Werkwijze

Jouw verhaal
Elk leven bestaat uit verhalen. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Uit wat voor familie of cultuur kom je en welke levensgebeurtenissen hebben invloed op jou gehad? Waar ben je trots op en hoe ben je zo geworden als je bent? En welke pijnlijke verhalen moeten het licht zien of gedeeld worden ook al is het moeilijk? Jouw verhaal een podium geven staat voorop binnen mijn werkwijze. We gaan uitzoomen en inzoomen waar nodig en bekijken wat jij nodig hebt om verder te komen. Hieronder wat meer informatie over de methodes en visies waar ik mij heb gespecialiseerd en graag uit put. Bij de keuze voor de manier van werken kijk ik vooral wat er bij jou past, op welke manier je leert en natuurlijk jouw eigen wensen en voorkeuren. Veelal gebruik ik elementen uit meerdere methodes tegelijk. Leuk als je nieuwsgierig bent! En voel je vooral ongemak of weerstand bij het woord therapie of bij het woord zelfcompassie? Dat is normaal en helemaal goed. Verwacht van mij een geduldige houding en respect voor dit deel van jou.

Vaktherapie en psychodrama
In de behandelingen maak ik naast het gesprek gebruik van elementen uit de vaktherapie en psychodrama. Dit zijn vormen van psychotherapie met een ervaringsgericht karakter. Misschien zegt je dat niet zoveel, maar het zijn prachtige methodes die zich voor een groot deel richten op het doen, kijken en ervaren. Het doel is vooral om jouw verhaal visueel of tastbaar te maken. Ik werk met verbeelding door middel van drama (bijvoorbeeld imaginatie, stoelentechnieken of rollenspel) maar ook beeldend (denk aan tekenen of projectief materiaal). Mensen beleven deze manier van werken vaak als veilig omdat je van een afstand naar jezelf of datgene waar je mee worstelt kunt kijken. Tegelijkertijd ervaart men het vaak juist als directief en wezenlijk; het gaat over waar het over moet gaan.

Schematherapie
Schematherapie is een grondige therapie die er op gericht is je schema’s (je gevoelige snaren die hun oorsprong hebben in de vroege kindertijd en/of hechtingsgeschiedenis) te herkennen en te doorbreken. Imaginatie en rescripting en stoelenwerk zijn (o.a.) technieken die ik inzet om de tekorten in de basisbehoeftes aan te vullen of recht te zetten. Het doorwerken en helen van traumatische ervaringen en onveilige hechting is onderdeel van de therapie. Met als einddoel om steeds beter voor jezelf (en je kwetsbaarheden) te leren zorgen.

Acceptance & commitment therapie (ACT)
In de acceptance & commitment therapie (acceptatie en bereidheidstherapie) ga je jezelf leren loshaken van negatieve gedachtes, gevoelens en sensaties die soms zo allesoverheersend kunnen zijn. In plaats van vast te houden aan het steeds maar weer vechten of vluchten van je worstelingen draait het om durven zijn met die gevoelens en gedachten. Dat betekent bereid zijn die gedachtes en gevoelens te (ver)dragen als een deel van jou, dat komt als eb en vloed. Zodat je steeds meer toekomt aan wat echt belangrijk voor je is; leven naar jouw persoonlijke waarden.