Tarieven en kwaliteit

Kennismaking 30 minuten: kosteloos
Intake 60 minuten: € 75,-
Consult van 60 minuten: € 75,-

Vaktherapie is vrijgesteld van BTW.

Vergoedingen
Vaktherapie (dramatherapie) wordt door een aantal zorgverzekeraars vanuit een aanvullend pakket (gedeeltelijk) vergoed. Dit valt dan onder vaktherapie en daarmee onder de alternatieve geneeswijzen. Een actueel overzicht van de vergoedingen vind je op www.zorgwijzer.nl 

Kwaliteit/Registraties
Een vergoeding is mogelijk omdat ik sinds 2009 register vaktherapeut ben, opgenomen in het Register Vaktherapie (registratienummer: 2294), dit is een beroepsregister als keurmerk voor kwaliteit. Daarnaast ben ik geregistreerd als senior schematherapeutisch werker bij de VST Vereniging Schematherapie (VST-197471). Ik ben aangesloten bij de FVB Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Neem vooral een kijkje op de sites om meer te weten te komen over vaktherapie en schematherapie. AGB-code: 90112628

Zorgvuldigheid
Taboe’s bestaan voor mij niet, voel je vrij om te durven delen wat er op je hart ligt ondanks je schaamte of schuld-gevoelens. Ik hoop dat ik voor jou die drempel zo laag mogelijk kan leggen. Als therapeut werk ik volgens een beroepscode waar beroepsgeheim onder valt.